Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: kokilon hipnotizer noćni

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Kokilon Hipnotizer noćni, ulje na platnu, 100 X 70 cm, 2003. godina

Iako se na slici mogu pronaći pasaži koji bi sliku povezali sa slikama iz prethodnog perioda, a posebno sa "Mornarima", ona predstavlja promenu u načinu i pristupu slikanja.

Svakako da je došlo do zasićenja, osećao sam potrebu da nesto promenim, pa bilo to i silovanje motiva, kompozicije, detalja, kolorita. Tragao sam za novim odnosima boja . Jednostavno, ponavljanje nije donosilo uzbuđenje. Ponekad je bolje pasti u depresiju nego biti usiljeno dobro raspoložen. Tek iz takvog stanja mogao sam da crpim novu energiju. Slikanje, to je večita igra sa samim sobom, i stalno otkrivanje samog sebe.  I onda se desio "Kokilon Noćni hipnotizer".

Otvoren je prostor za dalje istrazivanje.