Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Šumska majka

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Šumska majka, ulje na dasci presvučenom platnom, 2010.godina.

Na slici se pojavljuje lik koji sam  često, i ne želeći to, slikao na nekim mojim ranim radovima, ali koje sam često, iz ko zna kojih razloga preslikavao, tako da su slike dobijale sasvim drugu strukturu.

Posle mnogo godina, nesvesno i spontano pojavio se lik žene, zasutavljene između devojčice i nedoređenog, zastrašujućeg ženskog lika. Podseća na primitivnu umetnost, ali to nije bio krajnji cilj.

Figura žene egzistira u prostoru koji sam po sebi može biti veoma mističan, sa nebom i oblacima jasno određenih oblika. Dok je površina vode u kojoj  ona obitava, slikana lazurnim, vazdušastim potezima, žena je slikana grubo, sa vidljivim potezima četkice, i snažnim crnim linijama koje telo odvajaju od pozadine. Kao da je granica između nje jaka i nepropustljiva, samo se sunčeva svetlost i senke pogravaju na njenom licu.