Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Vrač (autoportret)

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Vrač, ulje na platnu, 2009. godina.

Želeo sam da naslikam sliku prepunu simbola. Sliku koja bi na neki način govorila o mom duhovnom stanju u tom trenutku, ali koja ne bi bila isključivo ličnog karaktera.

Iako na prvi pogled, to možda ne izgleda tako, ovo je jedna radosna slika koja slavi život, koja  u sebi može da pomiri prošlost i budućnost, koja je samo zaustavila trenutak ka neizbežnom menjanju.