Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: dželat

 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Dželat, kombinovana tehnika na ručno pravljenom papiru zalepljenom na platnu, 2011. godina.

Slikana paralelno kada i žrtva, ali za razliku od "Žrtve" portret na ovoj slici deluje smireno i samouvreno. On ima svoju misiju, i ne postoji ništa što bi bacilo sumnju na ono što čini. Iza njega stoji sistem.

Na licu je jasno uočljiva senka koja daje punu karkterizaciju portretu, i pojačava brutalnost samog čina egzekucije.