Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Pop kao arlekin

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Pop kao arlekin, ulje na platnu, 1989. godina.

Na slici je porepoznatljiv uticaj slikarstva između dva svetska rata.

Pejzaž, koji se vidi, kroz otvoren prozor, nagoveštava moju sledeću fazu. Ali još uvek se držim enterijara i figure u njemu.  

To je leto kada počinje moje intenzivno prijateljstvo sa Popom, (nadimak) i slika je zapravo svedočanstvo koje, koliko govori o njemu, toliko i  o vremenu u kome je naslikana.

To je slika koja slavi mladost i otkrivanja koja se dešavaju svakodnevno.

Naslikana je lako, u jednom dahu, baš kao što se i živelo tada.