Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: psoglav

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Psoglav, terakota, metal, 2010. godina.

Skulptura "Psoglav" pored narativnog u sebi sadrži izražajnu likovnu naglašenost.  To je moj povratak mitologiji. Nakaznast lika je u neskladu sa delima koje je po predanju činio najpoznatiji od svih psoglava, Hristifor. To je priča o preobraćenju i pokajanju.

Na samoj skulpturi dolazi do fuzije materijala, koja dodaje modernu notu blisku našem shvatanju androida, ali na jedan potpuno primitivni način.

Iz zastrašujućeg lika izbija samopuzdanje i čvrsta rešenost da ostvari svoj naum, i u zlu, ali i u dobru, pred kojim svako oseća strahopoštovanje.