Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Babin zub

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Babin zub, crtež na gipsanoj ploči, 120 X 40 cm, 2006. godina.

Uvek me je inspirisala podloga. Otuda i moja težnja da se tokom rada ne držim isključivo jedne slikarske tehnike, već da eksperimentišem sa materijalima. Tekstura, i potpuno nov doživljaj koji se stvarao takvim pristupom izazivao je u meni likovno uzbuđenje.

"Babin zub" je prvi crtež koji je nastao na jednoj sasvim novoj podlozi.

Sa promenom materijala i tehnike, promenio se i motiv. Pejzaž je samo povod i misao da slikam i crtam unutrašnje duhovno stanje. Prostor naslikan na tim radovima više govori o mojim osećanjima. Naravno, nisam odstupao od teme, i u osnovi ona može da se doživi kao  toponim koji postoji u stvarnosti, mada mi to nije bila osnovna ideja.

"Babin zub" je sirov, ogoljen crtež. Jednostavnim likovnim rečnikom  kroz simbole kazuje mnogo toga. Linije su isprepletane i kreću se od svetlih, širokih, laviranih do oštirih i crnih. Kontrast je je naglašena.

Sam vrh, oblik, u sebi nosi naglašenu falusnu strukturu koja govori o snazi, visini, hrabrosti i avanturizmu ali, u isto vreme, na njemu se odigrava suptilna i nežna likovna priča.

Naravno, kao i većina mojih radova, i on je svojevrsna uspomena na detinjstvo, kada sam iz autobusa, pre ulaska u Kalnu vraćajući se iz Knjaževca, u daljini nazirao stene koje čine Babin zub.