Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Zeleno kišno
staroplANInsko nebo

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Zeleno kišno staroplaninsko nebo kombinovana tehnika, 50 X 70 cm, 2007. godina.

Kombinovnjem akvarela  i crteža olovkom nastao je ovaj rad. Pokušao sam dočaram atmosferu sumornog, kišnog dana. Bio je to svojevrstan izazov za mene da ograničenim sredstvima uradim jedan rad koji će ipak zadovoljiti sve likovne zahteve.