Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Crni vrh

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Crni vrh, pastel, 90 X 60 cm, 2007. godina.

Još jedan rad iz serije radova na temu pejzaža. Na svakom od njih trudio sam se da pronađem nešto novo. Izbegavao sam ponavljanje, mada se mogu uočiti određene sličnosti, ali one više spadaju u domen stilskog određenja.

Na ovom radu oblaci, stene, šipražje, nebo - sve je isprepletano i prožima se i ogleda jedno u drugom. Više podseća na neki kosmički pejzaž viđen u filmovima naučne fantastike, nego  na predeo koji možemo prepoznati na zermlji. 

Sve je u nekom kretanju, i ta ritmičnost, koja je veoma naglašena, čini ovaj rad   dinamičnim.