Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Duga kiša vrhovi

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Duga, kiša, vrhovi, kombinovana tehnika, 2006. godina.

Fascinacija kišom, koja je čest lajt motiv na crtežima i slikama iz tog perioda, više je uspomena na crtež koji sam kao dečak nacrtao. Na tom crtežu ljudi ispod kišobrana užurbano beže i sklanjaju se od ogromnih kapi kiše. Tada nisam imao pojima o likovnim elementima, naravno, ali moja oduševljenost sopstvenim radom, na kome je sve u nekom kretanju bila je velika.

Kada sam počeo da radim na pejzažima, isplivalo je na površinu sećanje na davno nacrtani crtež.

Na ovom radu poigravao sam se oblicima, koje sam želeo da svedem na apstraktne forme, što je moguće više. Oblaci koji nose kišu više posećaju na nekakva živa bića i rasuti su preko cele površine, što stvara iluziju da je pejzaž posmatran iz visine, sa neba. U daljini vidi se duga, dok horizontalne i vertikalne linije pejzaž čine dinamičnim.