Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

VEČERNJA RAPSODIJA

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Večernja rapsodija, pastel, 2013. godina.

Posle nekoliko godina rada na drugim motivima i sa drugim materijalima, vratio sam se pejzažu. Bez neke jasne ideje, smatrao sam da će to biti interesantan intermeco.

Ovo je prvi rad koji je nastao u toj seriji.  Namera mi je bila, mada se ona tek kasnije iskristalisala, da to budu  pasteli sa jasnom formom, sa prepoznatljivim pojmovima u kojima bi svako mogao da se prepozna. Pa u krajnjoj liniji da budu i dopadljivi, zašto da ne? I zašto bih stalno bežao od toga da uradim crtež ili sliku koja bi bila savim jednostavna i obična, neopterećena eksperimentisanjem.

Ovde je predstavljen predeo koji može postojati bilo gde, i radeći na njemu sećao sam se predela sa putovanja po Siriji i Turskoj.