Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Boginja ljubavi

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Boginja ljubavi, terakota, bakarna žica, 2008. godina.

Kao i Bog ljubavi, nastala je u istom periodu, i to su prve dve figurine  na kojima razmišljam o magijskom u umetnosti.

Pored psihološkog impulsa, radeći na njoj koristio sam i druge mateijale (bakarnu žicu), kao i engobe kako bih naglasio njenu likovnu izražajnost.

Sa snažnim nogama, koje u nepriordnom položaju prave siluetu srca, stvoren je jedan otvoren prostor koji omogućava pristup.

Tek zaljubljeni možemo da primimo i prihvatimo svet onakav kakav jeste.Da bi se to desilo potrebno je osloboditi se strahova svih vrsta. Zato u krajnjoj liniji u magijskom delu, figurina Boginja ljubavi ima moć da oslobađa.