Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Hipnotizer dnevni

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


 Hipnotizer dnevni, ulje na platnu, 100 X 70 cm, 2003. godina.

Pripada seriji portreta na kojima pomeram težište kompozicije sa glavnog lika. Pozadina i prvi plan bivaju izjednačeni po svojoj snazi i poruci koju u simboličkom smislu predaju posmatraču.

Oslobađajući kolrit, za razliku od prethodnih slika, na kojima preovladavaju tamni i duboki tonovi, slika je, u samom trenutku stvaranja bila iznenađujuće svetla, i duhovita.