Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Porodica klovnova
(to je moja porodica)

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


 Porodica klovnova, tempera slikana jajčanom emulzijom na dasci, 1997. godina

Vizionarska slika sopstvene porodice stavljena u kontekst perioda u kome je nastala. Vreme velikih političkih previranja u Srbiji, nemogućnost da se od života dobije čak ni osnovno, vaspitanje deteta i opstanak porodice, koji u datim okolnostima ponekad izgleda nemoguć, razmišljanje je koje je dovelo do ideje da samo cirkus i cirkuzanti mogu da izdrže probu na koju je stavljena cela jedna generacija.

Slika predstavlja crnohumornu paradigmu života u zemlji u kojoj moral, kultura, umetnost, nauka i obrazvanje posrću pod teretom novokomponovanog stila života i površnosti koja će u narednim decenijama odneti i ono malo snage koje je bilo tada, i koja se dala naslutiti u zdravom humoru.