Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Mornar kockasti

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


 Mornar kockasti, tempera na dasci slikana jajčanom emulzijom, 34 X 45 cm, 1996. godina

Slika sa dosta simbolike.

More koje se prožima i stapa sa šeširom na glavi mornara, upečatljivo je sa perspektivom,   koja na progresivan način   predstavlja sva unutrašnja osećanja i zbivanja u mornarevom biću.

Pogled  odaje tugu i strepnju, zaustavljen na predmetu koji tek možemo da naslutimo u sopstvenom okruženju.

More, koje sa svim plovilima, preti da će se sručiti na grad, i samo čudom i nekakvim nepoznatim silama ostaje prikovano za žuto nebo prošarano oblacima. Ali koje, u isti čas, pruža nadu da budućnost ne mora biti zastrašujuće tamna.