Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Ciki, mačka mišolovka

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Ciki, mačka mišolovka, drvo, metal, 2012. godina.

Na crno obojenom drvetu, lice mačke urađeno je od metala. Metal i drvo su u kontrastu koji stvara određeni naboj između materijala.

Leđa mačke su udubljena u korito, a preko njega je napravljen mehanizam koji bi trebalo bude zamišljena zamka za miševe.

Skulptura je više ukras, nego predmet koji ima upotrebnu vrednost.