Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Adam motovilka i

Eva daska

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Adam Motovilka i Eva Daska, drvo, metal, 2008. godina.

Maske, ali sa snažnom religioznom porukom. Radeći na njima stavljao sam se u raspoloženje nekog nadarenog čoveka, plamena koje tek prihvata hrišćanstvo, i koji scene  iz Biblije transponuje na sopstveni likovni jezik, koji razume. Bez idealizacije, kakva je prisutna  u prikazima koje slave religiju, u ovom slučaju ona je oslobođena toga.

To mi je dalo slobodu da u prvi plan izbije likovni sadržaj čist i neopterećen onim da predstava mora da bude identična onom kako je drugi zamišljaju.

Na kraju krajeva, svaka religija na ovom svetu ima sopstvene rituale koji slave samo jedno, ono uzvišeno u čoveku, ali da bi se razumelo potrebno je da bude iskazano jasnim jezikom.