Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: Obredna praznična
maska

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Obredna praznična maska, drvo, metal, 2012. godina.

Odrastanje u kraju gde se spajalo pagansko sa hrišćanskikim, i u kome su se tokom proslava duhovnih praznika ukrštale različite ceremonije, imalo je uticaj  na izradi ove maske.

Predstavlja lični pristup. Na njoj se mogu videti uticaji afričke umetnosti, ali i narodne umetnosti sa Balkanskog poluostrva.

Zamišljena je da slavi život i unosi radost.

U likovnom smislu do izražaja dolaze ekseri koji stvaraju imaginarni crtež i  skulpturi-maski daju groteskni izraz  koji tugu pretvara u radost.