Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

GLAVA  ŽENE


 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Glava žene, terakota, 2012. godina.

Skulptura na kojoj preovladava bela boja simbolizuje patnju.

Forma je jednostavna , sa grubo ucrtanim očima i nesrazmerno malim nosem. Usta su razjapljena u bolnom očajanju, i  nemušti glas koji je ispušten ukazuje na brigu. Kosa je slepljena, i prati formu Lice je širokim zahvatima modelovano.