Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: lulaš

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Lulaš, skulptura u drvetu obojena pigmentima, 2010. godina.

Sećam se radosti sa kojom sam prilazio radu na skulpturi. Svakim udarcem dešavalo se nešto novo. Na kraju, javila se potreba da je obojim, i to sam radio na način na koji bi bi radio čovek koji obitava u džungli, daleko od civilizacije.

Jednostavne forme, masa i crno- beli kontrast dominiraju.