Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

Text Box: jelovica

 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Jelovica, pastel,  90 X 60 cm,  2008.godina.

Na radu je reka u kojoj ogledaju planinski vrhovi. Iz tamne površine sa samog dna stiže se do vrha  i neba.

Iako preovladavaju tamne nijanse, ipak u okvru njih naslućuje se svetlosna igra. To daje posebnu dramatiku radu.