Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

ZMAJ  RASPUSNI


 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Zmaj raspusni, terakota, 2010. godina.

Iako zamišljena da bude skulptura na kojoj dominiraju bela i crvena nijansa, proces pečenja na vatri učinio je svoje, i dim je odigrao ključnu ulogu mimo mog očekivanja. Iako sam u prvi mah bio razočaran, jer je osnovna ideja, kolorit, izgubljena, skulptura je dobila novu dimenziju, i sada je smatram jednim od mojih uspelijih radova. 

To je glava kompaktne forme, naglašenog izraza, i spada u red skulptura koje se bave mitologijom ovih prostora.

Ekseri koji oštro izviru iz brade pojačavaju vizuelni utisak, čineći da glava dobije na brutalnosti. U isto vreme može se tretirati i kao maska koja je srasla sa licem na kome se nalazi. Usta čine posebnu celinu, i stiče se utisak da mogu da krenu napred. Linije usečene spod obrva pojačavju izraz očiju. Na prvi pogled jednostavne forme, ona dužim posmatranjem otkriva detalje koji su u funkciji likovnog doživljaja.