Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

AUTOPORTRET  ZIMSKI


 Copyright© Zoran Aleksić Koki


Autoportret zimski, terakota, 2014. godina.

Zastrašujuć prikaz, brutalan pristup oslobođen osećanja da se radi o sopstvenom liku, daje ogoljen odgovor o trenutku u kome nastaje i odnosu prema sebi.

U osnovi bela skulptura, koja tokom pečenja dobija senke i podseća na lavirani crtež. Prisutan je slikarski pristup, i stiče se utisak da je špahtlom ili četkicom gusto naneta boja. To je bio cilj.  Podseća na neke od portreta urađenim ranije na slikama.