CAROL

Zimski dan na selu. Sve je tiho. U tišini, naslućuje se neizvesnost, i drama je na pomolu. Napeto iščekivanje narušava samo rutinska priprema za krvavi pir. Sve je tako uobičajeno i jednostavno. Osuđeni bez krivice, samo zbog simbolike, biće žrtvovani. Mirno i nemo čekaju. Samo pogledi govore.

Da li osećaju strah, patnju, nemir ili se tupo predaju sudbini?

Da li je sam čin uzrok, a posledica radosni tonovi pesmica koje slave ljubav i milost?

Na kraju, kada sve bude gotovo, akteri odlaze. Prostor biva očišćen, i kao da ničeg nije bilo. Ne razmišlja se o žrtvi, i zato osećanja krivice nema. Život može da ide dalje. Tako je zapisano.

18+

Kratki film „Carol“ snimljen je 2009. godine i prikazan je 2010. godine u okviru programa „Low-hi is sky high, mikro festival kratkog filma“. Nakon završene projekcije u sali je nastupila tišina. Zavladao je osećaj mučnine. I tek nakon toga začuo se aplauz. Film „Carol“ postavlja pitanja, ali ne nudi odgovore.

Scenario, muzika, montaža i režija: Zoran Aleksić Koki

Trajanje: 6:48