MText Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Murali u osnovnoj školi "Miloš Matijević Mrša" naslikani su u periodu 1997-1998.godine.  Prvobitno su naslikani murali u enterijeru, i to su bili triptih pod nazivom "Mašina koja pravi svetlost", "Muzička mašina" i kompozicija u velikom holu na prizemlju koja na duhovit način opisuje školski život.