Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Pre oslikavanja murala, već sam radio na crtežima na kojima  su prikazane mašine. Urađeno je preko pedeset crteža sa tom tematikom. Međutim, imao sam ideju da crtež pretočim u sliku. Ali nisam bio zadovoljan jer svežinu, koju sam imao na crtežu, nisam uspevao da prenesem na platno. 

Kao dobro rešenje, koje je opet, pružilo novu dimenziju, i oslobodilo kolorit, koji nisam mogao da postignem na platnu, pokazali su se murali, tako da sam uradio pet kompozicija na temu mašina.