Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Nakon oslikavanja hrama Svetog Georgija u Bajmoku, još nekoliko godina sam povremeno slikao ikone trudeći se da uz poštovanje crkvenih kanona dam i lični pečat svakoj od njih. Izbegavao sam puko kopiranje i zadržavanje na čisto vizantijskom stilu, ili bar onome što prihvatamo kao takvo.

Tada sam počeo da se interesujem za prikaze scena iz hrišćanstva kakvi se mogu videti kod drugih naroda, uključujujći i Afriku.

To je bilo iznenađujuće dobro iskustvo koje sam kasnije  primenjivao na nekim drugim radovima, koji u nagoveštaju i osnovi imaju religioznu ideju.