Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


I dok su freske slikane širokim potezima, ikone rađene za ikonostas zamišljene su da predstave bogatsvo kolorita, detalja i da budu filigranski pandan freskama.

Ambiciozno zamišljene, zbog objektivnih okolnosti nisu mogle sve da ispune takvu ideju. Slikane su bukvalno pod bombama koje su padale na Beograd i Srbiju.

Naslikano je tridest i tri ikone, simbolički, broj Hristovih godina. Rok da budu gotove potpisan ugovorom je bio maj mesec 1999. godine. Rad na ikonama je počeo po završetku prvih  radova u hramu, u januaru 1999. godine.  Rokovi su ispoštovani, ali za to je plaćena cena, jer neke od ikona deluju nezavršeno.