Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Ikonostas je bio zamišljen po uzoru na ruske ikonostase, i bio je dubok.

Na vrhu je predstava Hristovog raspeća, a ispod je deizisni red.  Onda su prikazani veliki praznici, i to su kompozicije iz hrama pretočene u ikone. Pozadine su rađene plavim, a na ikonama svetitelja pozadina je žuta. To je bila svojevrsna koloristička igra u duhu Vizantije.

Najveće ikone nalaze se u donjem delu ikonostasa i tu su predstavljeni Sveti Gerogije ubiva aždahu, Hrist Pantokrator, Bogorodica sa Hristom, Sveti Jovan Krstitelj, dok je na vratima ikonostasa pradstavljena scena Blagovesti.

Kasnije je ikonostas sa ikonama uklonjen iz hrama i sada je u hramu postavljen novi ikonostas.