Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Hram Svetog Georgija oslikan je u periodu 1998-1999. godine, u vreme teških istorijskih dešavanja. Slikanje je počelo u nevreme, u jesen, i prvi deo (kupola, pandantifi i svod iznad oltarskog dela) naslikani su do kraja novembra.

Na oslikavanju su radili slikari Vlada Markovski, Zoran Mišić i ja, kao nosilac posla, kao i Miroljub Zlatković.

Sam hram je malih dimenzija, kompozicije su odabrane uz poštovanje kanona, da predstave suštinu hrišćanstava. Uglavnom su scene iz Novog zaveta.  U kupoli je pored Hrista Pantokratora naslikana i nebeska liturgija, kao i osam starozavettnih proroka.