Text Box:

slikar

ZORAN ALEKSIĆ KOKI

MURALI, FRESKE, IKONE


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


 Copyright©Zoran Aleksić Koki


Godinu dana kasnije, 1998. nastavljen je rad na muralima.

Na glavnom ulazu naslikan je diptih pod nazivom "Vremenska mašina", dok su na spoljnim zidovima škole naslikane kompozicije koje na simboličan način govore o detinjstvu.

Inspiraciju sam pronalazio u dečijem crtežu, i dečijem načinu razmišljnja.